Aurea Group

Aurea Group lisäsi energiatehokkuuttaan, työviihtyvyyttä ja työturvallisuuttaan LED-valaistuksella

Aurea Group lisäsi energiatehokkuuttaan, työviihtyvyyttä ja työturvallisuuttaan LED-valaistuksella

Aurea Group on pohjoismainen konepajatekniikan osaaja, joka tuottaa laadukkaita palveluitaan kaikille teollisuuden aloille meriteollisuudesta kuljetus- ja puolustusteollisuuteen. Aurea Group koostuu tuotantolaitoksistaan Kankaanpäässä (Aurea Steel) ja Riihikoskella (PKP-Machining). Yritysryhmän merkittävänä vahvuutena tehokas tuotantologistiikka ja laaja-alainen konepajaosaaminen ja vahva konekanta.

Vastuullisuus ja korkea laatu on Aurea Group:n toiminnan ydin. Sertifioidun laatujärjestelmän edellyttämää kestävää kehitystä toteutetaan mm. energiatehokkuudessa ja ympäristövastuullisuudessa. Aurea Group on näin ollen omalta osaltaan osallistunut Kankaanpäässä ja Riihikoskella alueiden ympäristövastuulliseen toimintaan.

Aurea Group toteutti Kankaanpäässä ja Riihikoskella merkittävän energiatehokkuushankkeen vaihtamalla vanhan teknologian suurpainenatrium ja monimetallivalaisimet LED-tekniikkaan. Uudella LED-valaistuksella säästettiin ennen kaikkea energiaa, mutta taustalla oli myös muita tärkeitä huomioon otettavia asioita, kuten vaikuttaa omalta osaltaan ympäristöarvojen toteutumiseen. Valaistuksen vaihdon myötä saatiin myös positiivinen vaikutus työturvallisuuteen ja tuottavuuteen. 

Valaisimet toimitti Ledimo Oy, jolla on vahva kokemus teollisuuden valaisturatkaisujen toimittamisesta valtakunnallisesti.

 Uudella LED-valaistuksella energiankulutuksessa saavutettiin noin 70% energiansäästö ja samalla valaistuksen taso ja laatu kasvoi merkittävästi.

“Olemme tyytyväisiä uuteen valaistukseen, se onkin näkyvin osoitus vastuullisuudestamme ja laatuvaatimuksestamme”, (Antti Sätilä, Toimitusjohtaja)