aurea-group-liiketoiminnot-meriteollisuus

Meriteollisuus

Meriteollisuus on yksi maamme kansainvälisimmistä teollisuudenaloista, sillä sen tuotteista yli 90 prosenttia viedään ulkomaille. Suomen meriteollisuus koostuu laivanrakennus-, korjaus- ja offshore -telakoista, meriteknisen alan kokonaistoimittajista, suunnittelutoimistoista ja ohjelmistovalmistajista sekä järjestelmä- ja laitetoimittajista. Kotimaisen meriteollisuuden lisäksi toimitamme kokonaisuuksia ja osia myös kansainväliselle meriteollisuudelle.

Hallitsemme meriteollisuuden laatukriteerit ja erikoisvaatimukset.

Offshore

Offshore-teknologia eli merellisessä ympäristössä tapahtuva teollinen ja kaupallinen toiminta nojaa meriteknologian perusosaamiseen. Offshore-teknologian markkinat kehittyvät maailmalla energialähteiden ja mineraalivarantojen etsimisen ja hyödyntämisen myötä.

Hallitsemme vaativat offshore -teollisuuden erikoisvaatimukset.

aurea-group-liiketoiminnot-offshore-3
aurea-group-liiketoiminnot-energiateollisuus

Energiateollisuus

Energiateollisuus on alati kehittyvä ja innovatiivisia ratkaisuja edustava monimuotoinen teollisuuden ala. Asiakkaamme energiateollisuuden parissa arvostavat tehokasta tuotantoa, hyvää tuotesuunnittelua ja luontoystävällisyyttä.

Vihreä ja mahdollisimman pieni hiilijalanjälki on monelle asiakassuhteelle perusedellytys. Vastaamme tähän vaatimukseen kehittämällä toimintatapojamme alati, kiinnittämällä erityistä huomiota tuotteen valmistuskaareen kuin materiaalien käsittelyyn. Koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti, jotta takaisimme kontrolloidun tuotannon.

Metsä-, sellu- ja paperiteollisuus

Metsä-, sellu- ja paperiteollisuuden erilaiset käsittelyprosessit vaativat runsaasti konevoimaa sekä erilaisia automatisoituja linjastoja, joiden häiriötön toiminta perustuu laadukkaaseen koneistoon ja niissä käytettäviin huolto-osiin.

Aurea Group toimittaa tälle liiketoiminta-alueelle mm. koneistettuja koneen osia ja vaativia kokoonpanoja.

aurea-group-liiketoiminnot-metsa-sellu-paperi-teollisuus
aurea-group-liiketoiminnot-kaivosteollisuus

Kaivosteollisuus

Palvelemme kaivannaisteollisuuteen asiakkaita komponentti- ja laitetoimittajien suhteen. Toimitamme mm. koneistettuja ja hitsattavia laite – ja osakokonaisuuksia, esimerkiksi murskaus- ja rikastuslaitosten toimintaan.

Kuljetus- ja puolustusteollisuus

Valmistamme kuljetus– ja puolustustoimialalle erilaisia koneistettuja ja hitsattuja osakokonaisuuksia hyödyntäen vaativia materiaaleja. Tuotantomme voi tarvittaessa sisältää kaikki tarvittavat metallintyöstöprosessit pintakäsittelyineen asennusvalmiin tuotteen tekemiseen.

aurea-group-liiketoiminnot-kuljetus-puolustus-teollisuus