Visio ja arvot

Meillä on Aurea Groupissa yhteinen visio ja yhteiset arvot, jotka tukevat sekä ohjaavat tekemistämme päivittäisessä työssämme.

aurea-group-visio-arvot-pkp-machining-aurea-steel-3

Visio

Haluamme olla
haluttu pohjoismainen
koneenrakentamisen
kumppani.

Arvot

• Sitoutuneisuus
• Asioiden kerralla oikein tekeminen
• Omistautuminen
• Toimitamme aina sen,
minkä lupaamme
• Vastuullisuus

aurea-group-visio-arvot-pkp-machining-aurea-steel-2