Våra värderingar och vår vision

Inom Aurea Group delar har vi en vision och gemensamma värderingar som är förankrade i vår dagliga verksamhet.

aurea-group-visio-arvot-pkp-machining-aurea-steel-3

Vision

Vi är den främsta nordiska partnern i vår bransch.

Värderingar

• Vi förpliktar oss
• Vi får det till
• Vi engagerar oss
• Vi leverar
• Vi bryr oss

aurea-group-visio-arvot-pkp-machining-aurea-steel-2