Verdier og visjon

Hos Aurea Group deler vi en visjon og har felles verdier som er forankret i den daglige virksomheten.

aurea-group-visio-arvot-pkp-machining-aurea-steel-3

Visjon

Vi er den fremste nordiske partneren i vår bransje.

Verdier

• Vi forplikter oss
• Vi får det til
• Vi engasjerer oss
• Vi leverer
• Vi bryr oss

aurea-group-visio-arvot-pkp-machining-aurea-steel-2