Företagets anrika rötter går tillbaka till 1960-talet i Kankaanpää (Västra Finland)

Våra produktionsfaciliteter i Kankaanpää, som totalt är 13 500 m² kombinerat med över 100 ton lyftkapacitet, representerar den finländska verkstadsindustrins toppkunnande.

Vi bemöter dagens industriella utmaningar genom att ständigt utveckla vår verksamhet, så att den anpassas till kundens leveranskedja. Vår mångsidiga maskinpark, vår kompetenta personal möjliggör att vi kan tillsammans med kunden anpassa oss till industriella kraven. Vi erbjuder både större och mindre nyckelfärdiga helheter och enskilda tjänster beroende av kundens önskemål.

Våra kunder representerar typiskt marin-, offshore-, energi-, gruv-, skogs-, pappers- och cellulosa-, transport- och försvarsindustrin. Många av våra kunder är verksamma i Norden och i större utsträckning på den internationella marknaden.

Aurea Steel Oy Ab:s verksamhet är certifierad i enlighet med följande processer:
ISO 9001 kvalitetsstandard, ISO 3834-2 svetsstandard, ISO 14001 miljöstandard och ISO 45001 standard för arbetssäkerhet.

Aurea Steel Oy Ab:s huvudägare är PKP Machining (Pöytyän Koneistuspalvelu Oy).

Aurea Steel Oy Ab i korthet

• Produktionsenheten belägen i Kankaanpää, 55 km fr the Finlands västkust
• Grundad 2019 (tidigare ägaren var Hollming-koncernen).
• 13 500 m² produktionsutrymme / hela industriområdet 6,9 hektar
• Stor lyftkapacitet / över 40 st olika typers kranar
• Stora och mellanstora delar: Tillverkning av delar, plåtbearbetning och svetsning, värmebehandling, maskinbearbetning, ytbehandling, montage och leverans av helheter

Tjänster
Tillverkning av delar • Plåtbearbetning och svetsning • Värmebehandling • Maskinbearbetning • Ytbehandling • NDT • Montage och leverans av helheter

Vi ser oss själva som en viktig part i kundens leveranskedja och vårt ultimata syfter är att förbättra kundens konkurrenskraft och produktivitet.

Val av professionell personal, fokus på säkerhet, användning av bästa materialen, använding av de optimalaste produktionsmetoderna är ting som vi har på plats. Vi lyssnar på våra kunder och vi utvecklar våra processer och vår kompetens, så att vi bättre kan svara på industrins utveckling och förändrade behov.

Vår verksamhet är certifierad enligt följande standarder:
• ISO 9001 standard för företagets ledningssystem
• ISO 3834-2 standard för svetsarbeten
• ISO 14001 miljöstandard
• ISO 45001 standarde för arbetssäkerhet
• EN 1090-2 EXC4 welding system for structural steelwork

Vi använder kalibrerade och beprövade mätinstrument, bl.a. Metronor 3D -kamera mätsystem.

Aurea Group | Aurea Steel - Kankaanpää

Tillverkning av delar och skärning av metallplattor

Med våra mångsidiga, robusta maskiner och kompetenta personal garanterar vi högkvalitativ tillverkning av grövre plåtdelar. Vår styrka är skärning och formning av plattor tjockare än 5 mm.

Vi är erfarna inom tillverkning av rörformade, konformade, krökta och trumpetsformade plåtdelar. Dessutom har vi speciell kunskap inom tillverkning av sfäriska eller sadelformade plåtdelar via kallformning eller varmformning.

Plåtbearbetning och svetsning

Vi är kända som tillverkare av krävande svetsade strukturer och komponenter.

Vi har alltid traditionellt uppfyllt kundernas strikta mått- och svetskrav. Svetsning och beläggning av olika metallmaterial är bekant för oss.

I Kankaanpää har vi över 7 500 m² varmt och belysta produktionsfaciliteter för plåt- och svetsarbeten med lyfthöjd upp till 12 m. Beroende på arbetsstycket kan vi tillverka och hantera produkter upp till 100 tons vikt.

Vi har ett brett utbud av certifikat för materialsvetsning i olika materialkombinationer

Våra välkvalificerade svetsare och vår breda svetsutrustning är de viktigaste resurserna i vår produktion.

Värmebehandling

Värmebehandling görs i våra egna faciliteter för de flesta av de produkter vi tillverkar. Vi kan utföra värmebehandling även för stora delar och med olika värmebehandlingsprogram.

osavalmistus-hitsaus-lampokasittely-ja-levytyo-metalliteollisuus-alihankinta-aurea-steel-aurea-group

Maskinbearbetning

Vi har expertis inom bearbetning av olika material med varierande metoder.

Vi har lång erfarenhet av krävande delar och maskinbearbetning av stora roterande konstruktioner.

Vi har utrustning för behandling och bearbetning av olika metallmaterial och bearbetar stycken upp till 120 ton. De effektiva borrmaskinerna och horisontella svarvarna är våra viktigaste verktygsmaskiner. Borrmaskinerna når ett håldjup på 3-5 m.

Våra borr- och fräsmaskiner är CNC-styrda och hanterar dimensioner upp till 14,7 m x 6,0 m. Dessa CNC-styrda horisontella svarvar är utrustade med roterande verktyg och slipaggregat och kan utföra vridning av produkter med diameter upp till 8,2 m.

Vi har investerat i en helautomatisk Burkhardt+Weber MC120 fleroperationsmaskin som färdiginstallerades i Kankaanpää i januari 2020. Maskinen är optimal för serieproduktion och för tillverkning av komplexa maskindelar, som t.ex. växellådor, maskinhus och olika sorts krävande maskindelar. Det finns endast två likandant utrustade motsvarande maskiner i hela världen.

koneistus-metalliteollisuus-alihankinta-aurea-steel-aurea-group

Ytbehandling

Vår ytbehandling utförs i enlighet kundens specifikation och krav. Vi utför ångtvätt, blästring och sprutmålning enligt specificerat program.

Vi har ca. 1 650 m² yta med 16 tons lyftkapacitet.

pintakasittely-metalliteollisuus-alihankinta-aurea-steel-aurea-group

Montage och sammanställning av helheter

Vi levererar helheter och utför krävande monterings- och installationsarbeten.

Vi har unika monteringsutrymmen och våra kvalificerade tekniker utför mekaniska, hydrauliska och elektriska monteringsarbeten. I enlighet kundens krav tar vi hand även om ytbehandlingen, testningen, dokumentationen och inspektionen.

I tillägg till serietillverkning kan vi tillverka olika typer av prototyper i nära samarbete med kunden.

På platsen har vi en hjulplattform för upp till 80 tons transporteringar

Leveransprecision, hög kvalitet och noll olyckor är vår prioritet!

kokoonpano-metalliteollisuus-alihankinta-aurea-steel-aurea-group

Contact Us


PKP-Machining
Antti Sätilä
Managing Director
Mobile +358 40 725 3656
antti.satila@pkp-machining.fi

Aurea Steel Oy Ab
040 725 3656
sales@aureasteel.com
LinkedInFacebook Instagram