Ytbehandling

aurea-group_pintakasittely_metalliteollisuus

Ytbehandling

Vår ytbehandling utförs i enlighet kundens specifikation och krav. Vi utför ångtvätt, blästring och sprutmålning enligt specificerat program.

Vi har ca. 1 650 m² yta med 16 tons lyftkapacitet.

» Aurea Steel – Ytbehandling
aurea-group_pintakasittely_metalliteollisuus-1