Aurea Group

Kilpailukykyä jauhekaarihitsaukseen

aurea-group-pema-kilpailukykya-jauhekaarihitsaukseen_

Kilpailukykyä jauhekaarihitsaukseen

Lisäämme toimintavarmuutta ja turvallisuutta päivittämällä konekantaa. Kankaanpään Aurea Steelille uusi hankinta on isomman kapasiteetin omaava PEMA jauhekaarihitsaustorni HD S 7×6, joka mahdollistaa entistä isompien ja raskaampien kappaleiden hitsauksen. Uusin koneinvestointimme ei pelkästään paranna tuotantotehokkuutta ja kilpailukykyä vaan se tukee vahvasti myös konepajaryhmämme henkilöstökehitystä ja alan arvostusta.

aurea-group-pema-kilpailukykya-jauhekaarihitsaukseen

Tavoitteena nopeus, tarkkuus, laatu ja iso koko

Pemamek valmistaa ja toimittaa hitsaus- ja tuotantoautomaatioratkaisuja raskaalle, hitsaavalle metalliteollisuudelle. Uusi PEMA HD S 7×6 (pysty- ja vaakaliike) on mittojen mukaan Aurea Steelille kustomoitu jauhekaarihitsaustorni isojen kappaleiden hitsaukseen.
Se on leveämpi kuin Aurea Steelin vanha kone, mutta asennus voidaan tehdä joustavasti entiselle paikalle ilman isompaa tuotantotilojen muokkaamista. Esimerkiksi uusien kiskojen asennuksen lisäksi ei erillisiä petejä tai uusia lattioita tarvita.

Ennen Kankaanpäähän toimitusta suoritetaan tornin kasaus ja koehitsaus Pemamekillä Loimaalla. Koneen vaatimusten mukainen toiminta varmistetaan tehdastestauksessa, jonka jälkeen kone puretaan ja uusasennetaan Aurea Steelin tiloihin. Näillä toimilla koneen ylösajoaika minimoidaan ja varmistetaan joustava tuotannon käynnistys. PEMA-tuotteet ovat entuudestaan Aurea Steelillä tuttuja, mikä nopeuttaa uuden koneen käyttöönottoa ja omaksumista ilman tuotantokatkoja. Uusi kone kehittyneen teknologian myötä houkuttaa ja motivoi niin alalla jo työskenteleviä kuin vasta uransa alkavia tekijöitä. Koneinvestoinnin tavoitteena on myös nopeus, tarkkuus, laatu ja kappaleiden iso koko.

Poikkeuksellisen pitkä ja kattava huoltosopimus

Aurea Groupin tahtotila on tehdä kerralla oikein. Uuden koneinvestoinnin hyödyt halutaan maksimoida solmimalla Pemamekin kanssa hitsaustornille 3 vuoden huoltosopimus, joka on poikkeuksellisen pitkä ja kattava paketti.

Valmistajan takana on iso huolto-organisaatio, joka vastaa koneen nopeasta vikamäärityksestä, korjaus- ja varaosapalvelusta, käyttöliittymän teknisestä tuesta ja helpdesk-toiminnasta. Tornista on etäyhteys suoraan huoltoon Loimaalle, mikä mahdollistaa nopean avun ja asiantuntemuksen koneen käytössä, sillä usein vikaantuminen johtuu inhimillisestä tekijästä. Ohjelmistonhallinta, tukipalvelu ja koneen tietojen valvonta sekä ennakoiva vuosihuolto kerran vuodessa varmistavat tuotannon jatkuvuuden ja toimitusvarmuuden. Huoltosopimukseen kuluu hitsausvarustuksen kalibrointi ja validointi. Kokonaisprosessi koostuu asennustarkastuksesta, käyttökunnon ja suorituskyvyn tarkastuksesta sekä toiminta- ja suorituskyvyn ylläpidosta.

Mittojen mukaan kustomoitu Pema HD S 7×6 jauhekaarihitsaustorni isojen kappaleiden hitsaukseen.

Tehdastestauksella varmistetaan koneen toiminta ja joustava tuotannon käynnistys.

Malli HD 7×7 eroaa mitoitukseltaan Aurea Steelin PEMA HD S 7×6 mallista.

Pema HD S 7×6 jauhekaarihitsaustorni